loader image

Formă selecţie Master 2018

MA = 0.70 MF + 0.30 MC

unde:
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Tematica de specialitate si bibliografie

 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • cerere de înscriere;
 • diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă, ambele în original;
 • copie certificat de naştere și carte de identitate;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui (certificate de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu, precum că sunteti apt pentru studii si ca nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • două fotografii color, 3 x 4 cm;
 • taxă inscriere 100 ron;
 • dosar plic.

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare al studiilor universitare de licenţă sesiunea iulie 2013, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media examenului de licență.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi.

Acest drept este valabil o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.

admitere-studii-de-master-2015-Facultatea-de-Textile-Iasi

[fblike url=”https://www.facebook.com/TPMI.TUIASI” style=”standard” float=”right” showfaces=”true” verb=”like” font=”arial”]