loader image

Cercetare

Activitatea de cercetare se desfăşoară cu precădere în cadrul programelor naţionale finanţate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (CEEX, PNCDI), prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), precum şi prin programe internaţionale finanţate de către Comisia Europeană sau Banca Mondială. În facultate activitatea de cercetare – stiintifica se realizeaza in cadrul colectivelor de cercetare si a Centrelor de Excelenta.

In fiecare catedra exista dotari de inalt nivel in laboratoare care permit realizarea unor activitati de cercetare performante.