loader image

Burse proiect AntreprenorIng

Ȋn perioada 1 septembrie 2019 – 17 iulie 2021, în cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași se va derula proiectul POCU/379/6/21/123975 cu titlul “Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților de la inginerie și arhitectură prin crearea unei rețele de centre de pregătire în antreprenoriat – AntreprenorIng”.

Grupul-țintă constituit la nivelul facultății noastre va fi format dintr-un număr total de 40 de studenți, dintre care minim 30 având domiciliul în mediul rural/romi/studenți netradiționali.

Dosarele de candidatură, pentru însciere în etapa a II-a de selecție, trebuie depuse în perioada 14-20 noiembrie 2019, la secretariatul facultății. Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate în data de 22 noiembrie 2019.

DOCUMENTE NECESARE: