loader image

ANUNŢ IMPORTANT – Admitere licență – confirmări

ÎN ATENŢIA TUTUROR CANDIDAŢILOR

Candidații declarați ADMIŞI care au depus la dosar DIPLOMA DE BACALAUREAT / DIPLOMA DE LICENȚĂ ÎN ORIGINAL nu necesită confirmare locului.

Candidaţii declaraţi ADMIŞI, dar care NU au depus la dosarul de concurs DIPLOMA DE BACALAUREAT / DIPLOMA DE LICENȚĂ , ÎN ORIGINAL, dacă doresc să păstreze locul obţinut trebuie să depună, OBLIGATORIU, actele în original la decanatul facultăţii în perioada 30 iulie – 5 august și 24 august – 4 septembrie, între orele 10.00 – 13.00.

În caz contrar, aceşti candidaţi vor fi declaraţi RESPINŞI, conform declaraţiei semnate de candidaţi la înscrierea în concurs.

Rezultatul concursului nu este cel definitiv, modificări ulterioare putând să survină datorită:

  • retragerii din concurs a unor candidaţi, declaraţi iniţial admişi;
  • nedepunerii actelor în original, de către candidaţii declaraţi admişi, până la data de 4 septembrie 2020.


Retragerea actelor aflate la dosarul de concurs se face PERSONAL de către candidaţi pe baza actului de identitate sau de către terţi cu procură notarială, de la secretariatul facultăţii.

COMISIA DE ADMITERE