loader image

Alegeri 2016

Alegerea structurilor și funcțiilor de conducere academică pentru legislatura 2016-2020

PROCEDURĂ REFERITOARE LA PROCESUL DE CONSTITUIRE ŞI DE ALEGERE A STRUCTURILOR ŞI FUNCŢIILOR DE CONDUCERE ACADEMICĂ PENTRU LEGISLATURA 2016 – 2020

TUIASI.POM.05_E3R0_03.12.2015
Anexa 1 TUIASI.POM.05 – A1 – Calendarul alegerilor pentru legislatura 2016 – 2020
Anexa 2 TUIASI.POM.05 – A2 – Numărul membrilor în consiliile facultăţilor pentru legislatura 2016 – 2020
Anexa 3 TUIASI.POM.05 – A3 – Numărul membrilor în Senat pentru legislatura 2016 – 2020
Anexa 4 TUIASI.POM.05 – A4 – Numărul prorectorilor şi al prodecanilor pentru legislatura 2016 – 2020

Calendar și Informații Alegeri 2016-2020

1. Alegeri Departament

Departament
Data si ora
Lista cadrelor didactice si de cercetare titulare
Departamentul Ingineria si Designul Produselor Textile
12.01.2015, ora 12.00
download
Departamentul Ingineria Tricoturilor si a Confectiilor
12.01.2015, ora 13.00
 download
Departamentul Inginerie si Management
12.01.2015, ora 12.00
 download
Departamentul Inginerie Chimica
12.01.2015, ora 10.00
 download

2. Alegeri Consiliul Facultatii

Birou electoral facultate:

Presedinte: Prof. dr. ing. Muresan Augustin

Membrii:

  • Conf. dr. ing. Dan Dorin
  • Sef lucr. dr. ing. Potop Georgeta Lidia
  • Asist. dr. ing. Valcu Adrian

Secretar: Sef lucr. dr. ing. Pruneanu Melinda

Coordonator alegeri din partea Conducerii Facultatii: Conf. dr. ing. Sava Costica