loader image

Admitere Master 2018

Fie ai urmat studiile de licență ale facultății noastre și îndrăgești domeniul, echipa și locul, fie ai descoperit acum că ai abilități în domeniile vizate. Prin studiile de master oferite de Facultatea de Textile, Pielărie și Management Industrial vei aprofunda cunoștiințele dobândite, vei afla secrete noi și vei exersa, exersa, exersa. Cariera ta chiar începe să prindă contur!

Inscriere online

Calendar

Sesiunea iulie 2018
Înscrierea candidaţilor: 2- 27 iulie
Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 2-27 iulie
Afişarea rezultatelor: 28 iulie
Depunere acte în original: 6 septembrie

Sesiunea septembrie 2018
Înscrierea candidaţilor: 10-15 septembrie
Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 10-15 iulie
Afişarea rezultatelor: 16 septembrie
Rezultate finale: 22 septembrie

 

Formă selecție

MA = 0.70 MF + 0.30 MC

unde:
MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

Tematica de specialitate si bibliografie

NUMĂRUL DE LOCURI PROPUS PENTRU ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – ANUL 2018

Domeniul

Specializare

Nr. Locuri Buget

Nr. Locuri Taxă

Inginerie industrială

Dezvoltări în proiectarea produselor de încălțăminte și marochinărie

120

30

Design industrial textil
Design vestimentar
Proiectarea și modelarea îmbrăcămintei
Tehnologii performante de tricotare
Sisteme inovative de producție în confecții
Asigurarea calității în domeniul textile – pielărie

Inginerie chimică

Ecodesign în finisarea textilelor

15

5

Procesarea avansată a resurselor proteice

15

5

Inginerie și management

Inginerie și management în producția de bunuri și servicii

105

20

Management și administrarea afacerilor
Managementul proiectelor europene în domeniul ingineriei
Inovare și antreprenorial

* Numărul de locuri afișate la buget poate fi suplimentat.

Acte necesare pentru DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere;
 • diploma de bacalaureat şi diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă, ambele în original;
 • copie certificat de naştere și carte de identitate;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui (certificate de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu, precum că sunteti apt pentru studii si ca nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • două fotografii color, 3 x 4 cm;
 • taxă inscriere 100 ron;
 • dosar plic.

Candidaţii care au promovat examenul de finalizare al studiilor universitare de licenţă sesiunea iulie 2018, pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media examenului de licență.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

 • copiii personalului didactic;
 • copiii orfani de ambii părinţi;
 • candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi.

Acest drept este valabil o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.

 

Admitere-2015-Facultatea-de-Textile-Iasi-studii-master

[fblike url=”https://www.facebook.com/TPMI.TUIASI” style=”standard” float=”right” showfaces=”true” verb=”like” font=”arial”]