loader image

Admitere 2017 – Studii de licenţă

 

ADMITERE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial din Iași își asumă misiunea de a forma ingineri și manageri care vor avea competente tehnice, tehnologice, economice și manageriale, capabili să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, cu șanse reale în competiția de pe piața forței de muncă din țară și din străinătate.
Ca formă de învățământ universitar, facultatea noastră a fost înființată în 1934 și este prima facultate de profil din țară și SINGURA care oferă specializări pentru TOATE sectoarele industriei textile și de pielărie.
Din 1995 facultatea a devenit membru AUTEX – Asociația Europeană a Universităților Textile. Din 1999 specializările facultății sunt recunoscute de către FEANI – Federația Europeană a Asociațiilor Naționale ale Inginerilor). Începând cu anul 2000, diplomele pe care le emitem absolvenților sunt recunoscute de către Institutul Textil din Manchester, UK.

flayer_adm_2017_4

Numărul de locuri propus pentru admiterea la studiile universitare de licență – anul 2017 – sesiunea Septembrie*

Nr.
Domeniul
Nr. locuri buget
Nr. locuri taxă
1
Inginerie Industrială
 43  30
2
Inginerie și Management
 34  15
3
Inginerie Chimică
 15 5

* Numărul de locuri afișate la buget poate fi suplimentat.

**Pentru cetățenii din Republica Moldova, tări învecinate și diaspora, absolvenți de licee în afara României: 9 locuri cu bursă, 14  locuri fără bursă.

Specializări

 • Design Industrial (limba Română și Engleză)
 • Tehnologia și Designul Produselor Textile
 • Tehnologia Tricotajelor și a Confecțiilor
 • Tehnologia și Designul Confecțiilor din Piele
 • Inginerie Economică Industrială
 • Tehnologie Chimică Textilă
 • Tehnologia Chimică a Produselor din Piele și Înlocuitori

Procedura de admitere

Admiterea la studiile de licență se face pe baza de dosar.
Media de admitere = Media examenului de bacalaureat

Actele necesare pentru înscriere

 • diplomă de bacalaureat în original;
 • copie CI și certificat de naștere;
 • 2 poze tip buletin;
 • adeverință medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu, precum că sunteti apt pentru studii si ca nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
 • taxă înscriere 100 lei;
 • dosar plic.

Calendar

Sesiunea iulie 2017

– înscrierea candidaţilor: 10-28 iulie
– afişarea rezultatelor: 31 iulie
– termen limită acte în original: 7 septembrie
– afişare rezultat final admitere: 8 septembrie

Sesiunea septembrie 2017

– înscrierea candidaţilor: 11-15 septembrie
– afişarea rezultatelor: 16 septembrie
– termen limita acte in original: 18 septembrie
– rezultate finale: 19 septembrie

 

Program înscrieri

Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial

 • Luni – Vineri: 8.00-15.30
 • Sâmbătă – Duminică: 9.00 – 13.00

 

Inscriere online

 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași organizează puncte de înscriere pentru candidații din Republica Moldova după cum urmeaza:

BĂLȚI: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bălți – 13 și 14 iulie 2017 – între orele 10.00 și 15.00

CHIȘINĂU: Liceul Teoretic Român-Francez „Gh. Asachi“ – 13 și 14 iulie 2017 – între orele 10.00 și 15.00

UNGHENI: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Ungheni – 13 și 14 iulie 2017 – între orele 10.00 și 15.00

Candidații se pot înscrie și la Rectoratul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, camera B102, în perioada 10 – 25 iulie 2017, în intervalul orar 10.00 – 15.00, de luni până vineri.

 

Facilități

Studenții Facultății de Textile Pielărie și Management Industrial beneficiază de condiții de studiu din cele mai bune din țară și chiar din Europa. Spațiile de învățământ ale Facultății sunt la nivel occidental, iar dotarea cu tehnică de calcul și echipamente de laborator este una deosebită.

În perioada studiilor studenții pot beneficia de următoarele:

 • Burse de studiu pentru 30% dintre studenții facultății;
 • Burse de performanță oferite de agenți economici de profil;
 • Burse de ajutor social, ajutoare sociale pentru studenții defavorizați;
 • Burse de studii în străinătate, la universități de prestigiu prin programul Erasmus+;
 • Cazare pentru toți studenții facultății, cu domiciliul în altă localitate decât municipiul Iași, în cel mai mare Campus universitar din țară – Campusul “Tudor Vladimirescu”; Studenții căsătoriți pot primi cazare în cămine de familiști;
 • Infrastructură de calitate: amfiteatre moderne, laboratoare dotate cu tehnologii de ultimă generație, sisteme CAD-CAM, tehnică de calcul, echipamente de cercetare și studiu;
 • Stagii de practică la firmele de top din domeniu în țară și străinătate gratuite;
 • Cantină-restaurant cu o capacitate de 300 locuri;
 • Complex sportiv: 2 săli de sport, 2 săli de fitness, 2 terenuri de fotbal cu gazon artificial, 2 terenuri de baschet/hambal;
 • Tabere tematice studențești gratuite pe perioada vacanțelor de iarnă și vară;
 • Asistență medicală gratuită;
 • Legitimații de călătorie gratuite și cu reducere pentru transportul în Municipiul Iași și spre localitatea de domiciliu.

admietere-2016-studii-de-licenta-Facultatea-de-Textile-Iasi

Important

* Studenţii admişi pe locurile “cu taxă” beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi studenţii subvenţionaţi, cu excepţia acelor aspecte care se referă la achitarea unor obligaţii financiare. Incepând cu anul al II – lea de studiu aceşti studenţi au posibilitatea ca, în funcţie de rezultatele scolare, să poata dobândi statutul de “student subvenţionat”. Pentru anul universitar 2016 – 2017 taxa de scolaritate pentru aceşti studenţi se va stabili, cel mai târziu cu două săptămâni înaintea începerii anului universitar, prin corelare cu taxa din anul universitar precedent (2000 lei anual).

Program Admitere Master 2017